Seminarium Szkoleniowe Karate Combat Kadry Narodowej Karate Kontaktowego UKF/IKU – Księże Młyny 2023